SẢN PHẨM

Với kinh nghiệm trên 10 năm, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI GIANG BN phân phối các sản phẩm ống nước sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009 và dây điện tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2008 bền vững với thời gian. Phương châm của công ty là: “UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG”.

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Ống nhựa uPVC Stroman

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Van cầu uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Siphong uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Côn thu uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Tê thu uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Chữ Y uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Tê cong uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Tứ chạc cong uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Ống nhựa uPVC Stroman

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Van cầu uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Siphong uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Côn thu uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Tê thu uPVC

Ống nhựa và phụ kiện uPVC

Chữ Y uPVC

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Măng sông PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Măng sông ren ngoài PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Măng sông ren trong PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Tê ren trong đồng PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Ống nhựa PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Côn thu PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Cút PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Cút ren trong PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Cút ren ngoài PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Chếch PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Nút bịt PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Tê PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Măng sông PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Măng sông ren ngoài PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Măng sông ren trong PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Tê ren trong đồng PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Ống nhựa PP-R

Ống nhựa và phụ kiện PP-R

Côn thu PP-R

Ống nhựa và phụ kiện HDPRE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Ống nhựa HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Măng sông HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Cút HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Tê HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Đai khởi thủy HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPRE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Ống nhựa HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Măng sông HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Cút HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Tê HDPE

Ống nhựa và phụ kiện HDPE

Đai khởi thủy HDPE